Over fysiotherapie


Een fysiotherapiebehandeling kan toegepast worden bij verschillende klachten, zoals bijvoorbeeld pijn, bewegingsbeperkingen en spierzwakte. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met ander gewrichten. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte. Ook kan fysiotherapie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.

Wat doet een fysiotherapeut?

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan op voorschrift van de huisarts zijn, een specialist of een bedrijfsarts.

Wanneer gaat u naar de fysiotherapeut?

U kunt voor informatie, advies en behandeling terecht bij een fysiotherapeut als u:

  • blessures of pijnklachten hebt, bijvoorbeeld in de armen, benen, schouders of rug;
  • vanwege een (chronische) aandoening medische begeleiding nodig hebt bij beweegzorg;
  • na een operatie of ongeval moet revalideren of vóór een operatie conditie moet opbouwen.

Fysiotherapie zorgt ervoor dat u sneller herstelt en zo goed mogelijk kunt (blijven) bewegen.

Met de meeste klachten kun je terecht bij een algemeen fysiotherapeut. Voor specifieke klachten of aandoeningen zijn er gespecialiseerde fysiotherapeuten. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst hij of zij je door naar een (huis)arts.

In de meeste gevallen kunt u direct bij een fysiotherapeut terecht. U hoeft dus niet eerst naar de huisarts.

De fysiotherapeut is bij uitstek de specialist in beweging.